Digitalisering en De Digitale Voorziening
De digitalisering van het televisieproductie - en uitzendproces en de daaraan gerelateerde archiveringsprocessen neemt steeds verder toe. Die digitalisering maakt het mogelijk onderdelen uit het gehele proces aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen omroepen programma's niet alleen via het traditionele uitzendproces uitzenden, maar ook via uitzend-mogelijkheden als interactieve tv, mobiele communicatie en (breedband)internet.

Om dit digitaliseringsproces vorm te geven is het Digitaal Platform, een omroepbreed samenwerkingsverband, opgericht. De Digitale Voorziening is een project onder de vlag van het Digitaal Platform. Het Digitaal Platform heeft als doel om uiteindelijk een totaal geïntegreerd werkproces te realiseren. De Digitale Voorziening is daarbij de eerste stap en richt zich
met name op de digitalisering van de uitzendprocessen, archivering en hergebruik.

De Digitale Voorziening is medio 2006 opgeleverd. Het resultaat is een groot computersysteem (een virtuele verzameling netwerken, servers en infrastructuur) dat ruimte biedt om al het uit te zenden en uitgezonden materiaal 10 dagen vóór uitzendingen en 15 dagen na uitzending op te slaan. Daarbij beschikt het systeem over een databank die vanuit de omroepen met gegevens over het materiaal wordt gevuld. Naast centrale opslag is de Digitale Voorziening ook een ‘verkeersplein’: het systeem maakt gebruik van een glasvezelnetwerk tussen omroepen, Beeld en Geluid en de opslagfaciliteit zelf. Dit netwerk is geschikt voor het versturen en ontvangen van video in uitzendkwaliteit, inclusief de gegevens die het materiaal beschrijven.

omhoog

De voordelen van De Digitale Voorziening

  • Het zoeken, browsen, spotten van materiaal wordt gemakkelijker en sneller
  • Het hergebruik van materiaal wordt vereenvoudigd
  • Elementen van het materiaal worden gescheiden maar gekoppeld opgeslagen (hergebruik van "schoon" materiaal)
  • Verbeterde gegevensafhandeling (meer archiefmateriaal, beter ontsluiten/vindbaar)
  • Betrouwbaarder uitzendproces
  • Materiaal is gebruiksklaar voor internet/nieuwe media

omhoog