Veelgestelde vragen - Standaarden / formaten
Heeft u een vraag over dit onderwerp die nog niet op deze pagina wordt beantwoord, mail deze dan aan ddv@omroep.nl

Op welk moment komt het internetformaat beschikbaar?
Welke internetformaten worden aangeboden?
Er wordt regelmatig gesproken over MXF. Wat is MXF?
Welke stem hebben de uiteindelijke gebruikers bij het vaststellen van standaarden, formaten etc?
Is er sprake van kwaliteitsverlies doordat materiaal wordt overgezet naar andere formaten?

Op welk moment komt het internetformaat beschikbaar?
Direct na het uitzendmoment. Live programma's worden direct na uitzending in internetformaten beschikbaar gemaakt. Dit zal sneller zijn dan in de huidige situatie het geval is, maar toch nog enige tijd duren omdat er meerdere formaten moeten worden ge-encodeerd. Voor niet-live uitzendingen, die natuurlijk al eerder aangeleverd zijn, wordt het materiaal eerder omgezet naar internetformaten. Dat betekent dat een omroep indien gewenst al eerder over internetformaten de beschikking kan hebben.
omhoog

Welke internetformaten worden aangeboden?
Dat zijn dezelfde formaten als momenteel het geval is. De formaten wijzigen indien daarover omroepbreed afspraken worden gemaakt. DDV ondersteunt in principe alle formaten, waardoor het mogelijk is om afwijkende formaten aan te vragen. Het internetformaat wordt niet opgeslagen bij Beeld en Geluid.
omhoog

Er wordt regelmatig gesproken over MXF. Wat is MXF?
Digitale Betacam is lang de uitwisselingsstandaard geweest en zal voor tape gebruikt blijven worden. In DDV gaat MXF deze functie vervullen voor door omroepen digitaal aangeleverde programma´s. In beginsel zullen zowel Digitale Betacam als MXF gebruikt kunnen worden voor het aanleveren van programma´s aan DDV. MXF staat voor Material eXchange Format en kan gezien worden als de ‘digitale container’ voor diverse beeldformaten, geluid en additionele data (bijvoorbeeld ondertitels en beschrijvende informatie (metadata).
omhoog

Welke stem hebben de uiteindelijke gebruikers bij het vaststellen van standaarden, formaten etc?
Hiervoor is de Eindgebruikersgroep opgericht waarin de totale groep van uiteindelijke gebruikers vertegenwoordigd was. Deze Eindgebruikersgroep is betrokken geweest bij de werkzaamheden en resultaten van de verschillende werkstromen.
omhoog

Is er sprake van kwaliteitsverlies doordat materiaal wordt overgezet naar andere formaten?
De normen (D10-30 en D10-50) zijn uitvoerig getest, op twee manieren: meetkundig en door middel van de kijkerstest. Meetkundig is het verschil aangetoond tussen beide normen, maar de verschillen zijn zo klein dat je dit in een eindproduct niet kan waarnemen. Aangezien DDV zich richt op aanlevering van eindproducten (uitzendmateriaal) zijn er geen problemen om voor D10-30 als uitzendnorm te kiezen. Alleen bij intensief hergebruik in de vorm van kleurcorrectie en het sterk uitvergroten van het beeld zijn eerder neveneffecten zien dan bij gebruik van D10-50. Voor audio hoeven we ons zeker geen zorgen te maken. Bij beide normen is audio ongecomprimeerd en in 8 kanalen. Vandaar dat de echte bitrates 44 en 64 Mbit/s van de 2 normen zijn, 14Mbit voor het audio.
De uitslag van de kijkerstest heeft uitgewezen dat niemand het verschil kon zien tussen de normen. Ook in de eindregie's is naar deze testband door diverse mensen gekeken en ook hier kon niemand aangeven wel fragment digitale betacam, D10-30 of D10-50 was.
omhoog