Veelgestelde vragen - Rechten en licenties
Heeft u een vraag over dit onderwerp die nog niet op deze pagina wordt beantwoord, mail deze dan aan ddv@omroep.nl.

Hoe zit het met rechten management en licenties?
Hoe wordt er omgegaan met het verlenen van licenties?

Hoe zit het met rechten management en licenties?

Rechten worden voor een deel geautomatiseerd afgevangen door iMMIx, het digitaal archief van Beeld en Geluid, op basis van door omroepen aangeleverde metadata. De rest wordt door Beeld en Geluid geregeld zoals dat nu ook al gebeurt met licentie aanvragen.
omhoog

Hoe wordt er omgegaan met het verlenen van licenties?
Bij de uitwisseling van materiaal tussen de omroepen via DDV zullen dezelfde  regels oftewel 'business rules' gelden als bij de huidige beschikbaarstelling via Beeld en Geluid. Dat betekent dus dat afspraken die uitwisseling van materiaal vereenvoudigen, zoals de ‘actualiteitenregeling’ en de ‘Polygoon-regeling’ zullen worden toegepast. In gevallen waar voorafgaande toestemming nodig is dient de aanvrager rechtstreeks contact op te nemen met de rechthebbende, net zoals nu het geval is. In de toekomst wordt er naar gestreefd ook deze procedures te vereenvoudigen en te automatiseren.
omhoog