Met ingang van 1 januari 2010 kunnen televisieprogramma's alleen nog als file worden aangeleverd voor uitzending. Tapes zijn vanaf dat moment niet meer welkom.

 

Reden om te stoppen met aanlevering op tape is dat al ruim 4 jaar alle uitzendingen digitaal zijn. Steeds meer programma's komen als file binnen. Programma's die nu nog als tape binnenkomen worden omgezet naar bestanden. In overleg met omroepen is begin 2008 besloten om met ingang van 1 januari 2010 alleen nog te werken met file aanlevering.

 

Wat moeten omroepen doen die nu nog al hun uitzendingen op tape aanleveren?

 

Omroepen die nu nog tapes aanleveren voor uitzending, moeten afspraken maken met bedrijven of andere omroepen om hun uitzendingen via hen aan te leveren. De facilitaire leveranciers Technicolor, Dutchview en ParkPost hebben hiervoor tarieven beschikbaar. De meeste omroepen die nu nog op tape aanleveren hebben inmiddels afspraken gemaakt met leveranciers.

verschenen op: 06-11-2009

terug