Veelgestelde vragen - FinanciŽn
Heeft u een vraag over dit onderwerp die nog niet op deze pagina wordt beantwoord, mail deze dan aan ddv@omroep.nl.

Zijn de genoemde besparingen inclusief de subsidies?
Moet je voor je eigen materiaal betalen?
Wat is de investering die wordt gedaan voor DDV?
Gaat er ook bezuinigd worden op DDV?
Is er eigenlijk wel geld voor zoín duur project in deze tijden van bezuinigingen?
Wat is het voordeel voor de 39 F-omroepen? Zij hebben niet de financiŽle middelen van de grote omroepen.


Zijn de genoemde besparingen inclusief de subsidies?
In de Business Case is berekend dat de algemene centrale besparingen 16 miljoen over 7 jaar bedragen. Daarnaast kunnen de omroepen zelf intern nog aanvullende besparingen realiseren. De subsidie die omroepen kunnen krijgen is juist bedoeld als stimulans voor digitalisering binnen de eigen omroep. Deze zijn niet meegenomen in de business case.
omhoog

Moet je voor je eigen materiaal betalen?
Voor het digitaal aanleveren en archiveren van uitgezonden materiaal hoef je niet te betalen. Bij hergebruik is het uiteraard afhankelijk van de rechten op het materiaal.
omhoog

Wat is de investering die wordt gedaan voor DDV?
Er is sprake van een investering van ongeveer 9 miljoen. De besparingen zijn 16 miljoen over 7 jaar. De besparingen stijgen naarmate meer omroepen digitaal aansluiten op DDV.
omhoog

Gaat er ook bezuinigd worden op DDV?
Een uitgebreide business case begin 2003 heeft aangetoond dat met DDV voor de gehele publieke omroep (alle omroepen en Beeld en Geluid) aanzienlijke besparingen in het productie-, uitzend- en archiveerproces te realiseren zijn. In de loop van 2003 is er nog een extra validatie van deze business case uitgevoerd zodat per omroep inzichtelijk werd dat DDV inderdaad tot besparingen leidt bij de omroepen.
omhoog

Is er eigenlijk wel geld voor zoín duur project in deze tijden van bezuinigingen?
Er is juist veel draagvlak, ook vanuit OCeW, om DDV te realiseren. Uit de uitgevoerde Business Case is gebleken dat met de investeringen in dit project veel efficiŽntie kan worden behaald en dus uiteindelijk geld kan worden bespaard.
omhoog

Wat is het voordeel voor de 39 F-omroepen? Zij hebben niet de financiŽle middelen van de grote omroepen.
Ook voor de 39F omroepen zijn subsidies beschikbaar vanuit het Digitaal Platform. Daarnaast kan een omroep ook ervoor kiezen om voorlopig alleen aan te sluiten op de  Low Res Browsing in DDV. Dit levert al een groot voordeel op tegen zeer beperkte investeringen.
omhoog