Veelgestelde vragen - Digitaal Platform en decentrale projecten
Heeft u een vraag over dit onderwerp die nog niet op deze pagina wordt beantwoord, mail deze dan aan ddv@omroep.nl

Wat is PowerStation?
Powerstation is een systeem waarin data met betrekking tot uit te zenden materiaal wordt verzameld. Via een geautomatiseerd systeem wordt hiermee het uitzendproces een stuk efficiënter voorbereid. Vanwege het real time karakter kunnen in PowerStation tot enkele uren voor de uitzending wijzigingen in de play list voor Ned. 1, 2 en 3 worden aangebracht. Dit is met het huidige Delta systeem niet mogelijk. De invoering van PowerStation is een belangrijke stap voorwaarts in het bereiken van een meer betrouwbaar en efficiëntere procesgang. Powerstation valt weliswaar buiten de scope van DDV, maar is wel belangrijk voor de optimale werking van de DDV. Het zorgt voor een betrouwbare koppeling tussen omroeporganisaties en het uitzendproces. Powerstation is in opdracht van de NPO door NOB gerealiseerd.

Moeten POP en VURA worden vervangen? Zo ja, waardoor?
Het is niet noodzakelijk. PowerStation zorgt voor een faciliteit waarmee de omroep haar huidige systeem kan koppelen aan de nieuwe PowerStation software. Dit gebeurt op basis van een zogenaamde SOAP interface tussen de systemen van omroepen en de software van PowerStation, Whats´On.

Waar kan ik informatie vinden over subsidie mogelijkheden voor decentrale projecten om als omroep (nog beter) te kunnen aansluiten op DDV?
Op de website van het Digitaal Platform: www.digitaalplatform.nl

Hoeveel geld is er beschikbaar voor decentrale projecten per omroep buiten DDV om?
In totaal is er € 5,5 miljoen hiervoor beschikbaar gesteld. € 1 mln. hiervan wordt verdeeld over omroepen die snel aansluiten op DDV. De rest van het bedrag (ongeveer € 4,5 mln.) wordt verdeeld over de omroepen volgens de CCFB-sleutel van 2003. Zie voor meer informatie: www.digitaalplatform.nl