Veelgestelde vragen - Beveiliging / autorisatie
Heeft u een vraag over dit onderwerp die nog niet op deze pagina wordt beantwoord, mail deze dan aan ddv@omroep.nl.

Hoe staat het met de beveiliging van opgeslagen materiaal in DDV? Wat gebeurt er als er sprake is van brand, wateroverlast, stroomstoringen of het crashen van apparatuur?
Is er een veiligheidsrisico doordat materiaal al 10 dagen voor uitzending beschikbaar is binnen DDV?

Hoe staat het met de beveiliging van opgeslagen materiaal in DDV? Wat gebeurt er als er sprake is van brand, wateroverlast, stroomstoringen of het crashen van apparatuur?
De apparatuur en software die deel uitmaken van DDV staan in de Media Gateway, het datacenter op het Media Park waarin bedrijven hun content en applicaties op een veilige manier kunnen opslaan. De Media Gateway zorgt voor een optimale fysieke beveiliging. Zo zijn alle technische voorzieningen dubbel uitgevoerd. Bij een defect wordt de functie automatisch overgenomen. Daarnaast wordt de Media Gateway 24 uur per dag gemonitord op stroomvoorziening, brandmeldingen, temperatuur, luchtvochtigheid en mogelijke lekkages. Bij brand wordt automatisch per ruimte een ‘blussing’ uitgevoerd met gas om te voorkomen dat de apparatuur beschadigd raakt. Daarnaast is toegang tot het datacenter alleen voorbehouden aan geautoriseerde personen die zich moeten legitimeren met een vingerafdruk, zodat niet zomaar iedereen binnen kan komen.
omhoog

Is er een veiligheidsrisico doordat materiaal al 10 dagen voor uitzending beschikbaar is binnen DDV?
Niet iedereen heeft zomaar toegang tot het materiaal.  De rechtenstructuur zorgt ervoor dat niet geautoriseerde personen geen toegang hebben tot het materiaal.


omhoog