A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

B

Browse format:
AV-formaat dat wordt gebruik voor het zoeken in DDV. Typisch van lagere kwaliteit dan het origineel ten behoeve van gebruik met normale kantoornetwerken en PC’s.

Business Case:
een business case is een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van een investeringsbeslissing.

omhoog

C

Cursor:
Het systeem waarmee de aanlevering van radio-programma's naar de eindregie digitaal plaatsvindt.

omhoog

D

D10- 30/50
D10 is het nieuwe uitzendformaat. D10 wordt de standaard binnen De Digitale Voorziening. 30/50 staat voor de resoluties die kunnen worden gekozen. Meer informatie is te vinden in het Standaardendocument, dat te downloaden is vanaf de pagina Documenten.

De Digitale Voorziening:
centrale opslag: een groot computersysteem (een virtuele verzameling netwerken, servers en infrastructuur) dat ruimte biedt om al het uit te zenden en uitgezonden materiaal gedurende een paar weken op te slaan. Daarbij beschikt het systeem over een databank die vanuit de omroepen met gegevens over het materiaal wordt gevuld.

een ‘verkeersplein’: het systeem maakt gebruik van een glasvezelnetwerk tussen omroepen, Beeld en Geluid en de opslagfaciliteit zelf. Dit netwerk is geschikt voor het versturen en ontvangen van video in uitzendkwaliteit, inclusief de gegevens die het materiaal beschrijven.

Het Digitaal Platform:
het Digitaal Platform is een omroepbreed samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met de digitalisering van het omroepproces. In het Digitaal Platform nemen de NPO, NOB, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Ministerie van OCW deel.

omhoog

E

Encoding:
het omzetten van een video of audio programma vanaf , bijvoorbeeld, tape of live signaal naar een digitaal file formaat.

Essence:
de essence is het programma zelf, het AV materiaal.

omhoog

H

High Res:
hoogste kwaliteit digitaal video (file-)formaat binnen De Digitale Voorziening.

omhoog

I

iMMix:
het nieuwe digitale archiefsysteem van Beeld en Geluid, dat gekoppeld is aan DDV, dat zoeken makkelijker maakt. Een gebruiker kan zoeken op key-frames en het is direct mogelijk om  materiaal op lage resolutie te bekijken.  

Ingest:
het proces waarbij tapes worden omgezet naar bestanden en de kwaliteitscontrole plaatsvindt.

omhoog

L

Letter Of Intent (LOI):
een formele afspraak om samen tot een overeenkomst te komen en vertrouwen in elkaar uit te spreken en tijdens deze LOI niet met andere partijen te praten of onderhandelen.

Low Res:
video-formaten geschikt voor gebruik op internet. De kwaliteit varieert tussen de ‘bewegende postzegel’ tot DVD kwaliteit.

omhoog

M

Media Asset Management Systeem (MAM):
database-systeem voor het opslaan of opvragen van content.

Metadata:
gegevens over programma’s die nodig zijn voor, onder andere, het uitzenden en archiveren van programma’s.

MXF:
MXF staat voor Material eXchange Format en is door de ProMpeg groep voorgesteld als een internationale standaard voor de digitale uitwisseling van programmamateriaal, waardoor tape-less werken mogelijk wordt.

omhoog

N

Newsfeeds:
een (meestal) via de satelliet binnenkomend nieuwssignaal met ruw materiaal over actuele gebeurtenissen. Dit materiaal kan worden gebruikt in bijvoorbeeld nieuws- en actualiteiten-programma’s. Voorbeelden van newsfeeds zijn Reuters en ATPN.

Non-lineair:
niet via een tape monteren, maar via een digitaal file op een server, zodat niet de bij tape lineaire volgorde van het programma dient te worden gevolgd.

omhoog

O

Omroep Directeuren Overleg:
overleg waarbij alle voorzitters van de publieke omroepen bij elkaar komen, onder leiding van de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de NPO.

omhoog

P

PowerStation
PowerStation is het systeem dat zorgt voor de geautomatiseerde ondersteuning van het televisie-uitzendproces van de publieke omroep. Binnen Powerstation wordt de applicatie Whats´On gebruikt. 

Productie Management Tool
een systeem om programmagegevens mee in te voeren. Een Productie Management Tool kan de vervanger zijn van systemen als Delta, POP/VURA.

Programma van Eisen (PvE):
document waarin alle eisen (zowel functioneel als technisch) worden beschreven waaraan het systeem van De Digitale Voorziening moet voldoen. Hierop kan een leverancier een voorstel of offerte doen.

omhoog

R

Request for Proposal (RFP):
aanvraag voor een voorstel van een leverancier voor een oplossing voor een systeem beschreven in het Programma van Eisen.

omhoog

S

Scope of Work:
Zie Programma van Eisen.

Streaming Media Formaat:
formaat geschikt voor het streamen van video en audio content over inter- of intranet. Bij streamen van video en audio bestanden is de kijker in staat onmiddellijk een programma te bekijken na aanklikken. Daarnaast kan hij/zij het bestand niet opslaan. Dit in tegenstelling tot downloaden, waarbij vaak eerst een bestand in zijn geheel moet worden opgehaald, opgeslagen en daarna pas kan worden bekeken.

omhoog