Veelgestelde vragen - Archiveren / digitaliseren / beheer
Heeft u een vraag over dit onderwerp die nog niet op deze pagina wordt beantwoord, mail deze dan aan ddv@omroep.nl.

Wordt er ook ruw materiaal gearchiveerd in DDV?
Wat gebeurt er met al het oude materiaal dat er op banden aanwezig is, zoals het Polygoon journaal en bijvoorbeeld beelden van de Watersnoodramp 1953?
Waar ligt het beheer van de bestanden?
Hoe verloopt het proces van digitaliseren van live uitzendingen?
Omroepen hebben een eigen archief. Wat is de verhouding tot DDV?
Als je dertig afleveringen inkoopt, wat gebeurt er dan met dat materiaal?
Worden de programma’s in DDV voor archivering weer omgezet naar een drager of blijft al het materiaal digitaal?
Wat gebeurt er met het materiaal in DDV als de uitzend- en/of archiveer standaard weer eens verandert?

Wordt er ook ruw materiaal gearchiveerd in DDV?
DDV archiveert in principe alleen uitgezonden materiaal. Ruw materiaal zal in eerste instantie door de omroepen zelf moeten worden gearchiveerd. Wellicht dat er de toekomst bij Beeld en Geluid wel (via DDV) ruw materiaal op verzoek van een omroep gearchiveerd kan gaan worden.
omhoog

Wat gebeurt er met al het oude materiaal dat er op banden aanwezig is, zoals het Polygoon journaal en bijvoorbeeld beelden van de Watersnoodramp 1953?
De wereld blijft nog jaren een combinatie van digitaal en analoog. Stapsgewijs gaan we richting een digitale wereld. Dit betekent dat in de loop van de tijd analoog materiaal zal worden overgezet naar digitaal materiaal. Wanneer er bij Beeld en Geluid een verzoek binnenkomt naar materiaal dat op dat moment alleen analoog beschikbaar is, dan wordt het overgezet naar digitaal.
omhoog

Waar ligt het beheer van de bestanden?
Het technisch beheer van DDV wordt uitgevoerd door het NOB. Het materiaal blijft uiteraard eigendom van de omroepen.

Hoe verloopt het proces van digitaliseren van live uitzendingen?
Een live uitzending wordt door DDV direct geencodeerd. Hierna wordt het door Beeld en Geluid gearchiveerd. Hiervoor is een aparte voorziening getroffen binnen DDV.
omhoog

Omroepen hebben een eigen archief. Wat is de verhouding tot DDV?
Door middel van DDV in combinatie met het digitale archiefsysteem van Beeld en Geluid is het in principe niet meer noodzakelijk dat omroepen zelf uitgezonden materiaal archiveren. Ruw materiaal kan wel door een omroep zelf worden gearchiveerd. Het Digitaal Platform, waar DDV als project onderdeel van is, stuurt erop aan dat de omroepen zelf geen materiaal gaan digitaliseren dat straks al bij Beeld en Geluid digitaal aanwezig is.
omhoog

Als je dertig afleveringen inkoopt, wat gebeurt er dan met dat materiaal?
Dit materiaal moet de omroep in eerste instantie zelf bewaren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om omroepen programma´s ruim voor uitzending te laten aanleveren.
omhoog

Worden de programma’s in DDV voor archivering weer omgezet naar een drager of blijft al het materiaal digitaal?
 Met de komst van DDV zal Beeld en Geluid de stap zetten naar een digitaal archief en blijft al het materiaal dus digitaal. Als een omroep echter nog niet in staat is om voor hergebruik een digitaal bestand te gebruiken dan kan Beeld en Geluid voorlopig nog een DigiBeta maken. Hieraan zijn kosten verbonden.
omhoog

Wat gebeurt er met het materiaal in DDV als de uitzend- en/of archiveer standaard weer eens verandert?
Het handige van digitale data opslag is dat bij een eventuele standaardverandering omzetting naar deze nieuwe datastandaard het omzettingsproces geheel geautomatiseerd in de achtergrond van het werkproces kan plaatsvinden. Dus geen handmatig weergeven van video banden die niet sneller dan real time overgezet kunnen worden naar het nieuwe video formaat. Denk maar aan de twee inch tapes naar 1 inch BCN en vervolgens weer naar Digi beta. Vaak werd het overzetproces ingehaald door nieuwe technologische ontwikkelingen zodat uiteindelijk vele formaten naast elkaar zijn blijven bestaan. Dit wordt voorkomen in een digitale data omgeving. Overigens is de standaard voor de DDV het Media eXchange Format (MFX), dat ruimte biedt voor meerdere beeld- en geluidsformaten en bovendien ruimte ingebouwd heeft voor metadata. Als standaard videoformaat voor de DDV is gekozen voor IMX, een MPEG compressie formaat met een bandbreedte van 30Mb tot 50Mb.
omhoog