Welkom!
Welkom op de website van De Digitale Voorziening. Deze site biedt informatie over het project De Digitale Voorziening, onderdeel van het Digitaal Platform.

 

Laatste nieuws:

DigiTaal nr 3 verschijnt 24 oktober
De derde nieuwsbrief van De Digitale Voorziening wordt vrijdag 24 oktober verspreid. In dit nummer onder andere de visie van Menno Helmus op De Digitale Voorziening, de eerste selectie van leveranciers en twee interessante vragen met bijbehorend antwoord.

Veel leesplezier.

De inhoud van het Digitaal Archief
Voor een groep van ongeveer 50 medewerkers vanuit de publieke omroepen werd op 16 oktober jl. een workshop georganiseerd bij Beeld en Geluid. De inhoud van het Digitale Archief stond centraal. Arjo van Loo, Irmgard Noordhoek, Eerde Hovinga en Annemieke de Jong vertelden wat in het archief van Beeld en Geluid te vinden zal zijn na de komst van De Digitale Voorziening en hoe dit archief zal functioneren.

Beeld en Geluid zal na de komst van De Digitale Voorziening in haar archief jaarlijks twee keer zo veel televisie-uitzendingen als nu gaan bewaren, namelijk de 8000 uur aan Nederlandse producties die in opdracht van publieke omroepen worden vervaardigd. Het nieuwe archief biedt de mogelijkheid om te zoeken op basis van tekst en gelijk het beeld af te spelen op de eigen werkplek. Voor een goed archief wil Beeld en Geluid zoveel mogelijk gebruik maken van de gegevens die al bij omroepen beschikbaar zijn en deze geautomatiseerd verwerken door middel van De Digitale Voorziening.

De huidige regelingen rond de uitleen van materiaal blijven overigens van kracht: materiaal komt het Digitale Archief niet uit zonder duidelijke afspraken met en toestemming van de omroep.

Tijdens de workshop waren er veel vragen vanuit de omroepen, die direct beantwoord konden worden. Deze workshop werd bezocht door veel programmamakers die met smart wachten op snelle manieren om materiaal op te halen uit het archief.

De workshop werd gewaardeerd met een 7,5.

Afronding eerste stap in leveranciersselectie
Vrijdag 3 oktober is door de opdrachtgever de keuze gemaakt voor twee leveranciers (systeem integrators) die verder gaan in het "request for proposal" proces van De Digitale Voorziening. Aan deze keuze is een uitgebreid informatie- en adviestraject voorafgegaan. De opdrachtgever is geadviseerd vanuit de eindgebruikersgroep, de conceptbewakers en het projectteam. Zowel het advies (welke leverancier wel en welke niet) als de beargumentatie van het advies is vanuit alle drie de betrokken groepen unaniem en eenduidig geweest. Dit heeft de opdrachtgever en het projectteam extra overtuigd dat de keuze voor Sony en SGI - de twee partijen die verder gaan in het selectie traject - de juiste is. IBM en Thomson zijn de partijen die in deze eerste stap van het selectieproces zijn afgevallen.

Iets meer over de beoordeling. De vier systeem integrators zijn beoordeeld op drie aspecten: het 'papieren' proposal, de presentatie en een eindoordeel. De beoordeling van het papierwerk is gebeurd voordat de presentaties zijn gehouden waardoor een objectief beeld is ontstaan van datgene wat de betreffende systeem integrator in detail voorsteld. De terugkoppeling en uitleg aan de systeem integrators is door het projectteam mondeling gedaan op vrijdag 3 oktober.

Maandag 6 oktober heeft alweer een doorstart plaatsgevonden. Sony en SGI hebben hun intrek genomen in Gateway C op -2. Samen met een vast team vanuit het project, en daar waar nodig aangevuld met experts vanuit omroepen en Beeld en Geluid, worden in vier weken de oplossing en de aanpak verder aangescherpt en op detail uitgewerkt. Begin november neemt de opdrachtgever het definitieve besluit met welke partij de contractonderhandelingen gevoerd gaan worden.

Interview met Raymond Lamphen in Spreekbuis
De Publieke Omroep digitaliseert

‘De uitzending van tv-programma’s gaat het computertijdperk in’

Naar de viewingruimte om oude fragmenten te zoeken voor je nieuwe tv-programma… niet meer nodig. Een programmatape op een draf naar eindregie (laten) brengen… hoeft ook niet meer. Het zal programmamakers en redacteuren als muziek in de oren klinken. Lang hoeven ze niet meer te wachten. Vanaf eind 2004 is er De Digitale Voorziening.

Bron: Spreek’buis 842
Auteur: Mark Wassenaar